Vill du bli medlem i Homan och komma på våra träffar?

Avgiften är 100:-/år

Du kan betala med

Swish
0703523019
Paypal - klicka här
Bankgiro Bg 5403-3469

Glöm inte skriva ditt namn om du betalar med Bankgiro. Du behöver också ge oss en mailadress när du besöker oss så kan vi skicka ett medlemsbevis.


Would you like to become a member and come to our meetings?

The fee is 100:-/year

Swish
0703523019
Paypal - click here
Bankgiro Bg 5403-3469

Don't forget to write your name if you pay with Bankgiro. You also have to provide an emailadress when you visit us so we can send you a proof of membership.